Expertises

Projectmanagement en advies

Vanuit PKPC werken onze projectmanagers aan projecten van Overheden, ProRail en private opdrachtgevers. We werken aan projecten in de volle breedte: zowel praktisch als strategisch-bestuurlijk. Van planvorming tot en met oplevering en overdracht.

Producten die we leveren zijn:

 • Programma van eisen/crs
 • Kostenramingen tbv budgetten
 • Contractueel advies
 • Voorbereiding businesscase
 • Voorbereiding aanbesteding
 • Levenscycluskosten
 • Voortgangsbewaking
 • Bugetbewaking en vtw-afhandeling
 • Oplevering en overdracht

Technisch management en advies

In samenwerking met de door de opdrachtgever geselecteerde ontwerpbureaus komen de ontwerpen tot stand. De samenwerking wordt gestuurd door een sterk technische kennis van diverse techniekvelden. Hierdoor is een goede beheersing van technische raakvlakken mogelijk.

Onder onze leiding komen tot stand:

 • Planning
 • Conditionering en onderzoeken
 • Ontwerpen in VO-, DO- en UO-fase
 • Contracten
 • Interne en externe overleggen
 • VTW-afhandeling
 • Aansturing van uitvoeringsbegeleiding
 • Oplevering en overdracht

Bouwprocesleiding 

Lange en omvangrijke buitendienststellingen kenmerken zich veelal door een hoge complexiteit met omvangrijke projecten. Bovendien is het voor partijen aantrekkelijk om mee te liften en gebruik te maken van deze lange buitendienststellingen. Door het aantal projecten en veelheid aan logistieke bewegingen worden grote buitendienststellingen complex en lastig(er) beheersbaar. Om te zorgen voor een soepele, gecoördineerde en veilige uitvoering kiest ProRail steeds vaker voor het contracteren van een onafhankelijke partij als bouwprocesleiding. Dit heeft veel voordelen. De zorg voor onderlinge coördinatie en met stakeholders wordt losgeweekt van de uitvoering. Daarmee kunnen aannemers de focus op het project zelf houden.

Piek & Kolijn project consult is expert in bouwprocesleiding. Met een ervaren team ontzorgen wij ProRail vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering. Door onze ervaring, praktische aanpak en met oog voor detail zorgen wij voor een beheerst proces dat leidt tot een succesvolle buitendienststelling. Wij delen onze ervaringen graag!

Uitvoeringsbegeleiding

In een bouwteam speelt de uitvoeringsbegeleider een belangrijke rol, vanaf de voorbereidingsfase tot en met de oplevering en afronding van een project. Tijdens de voorbereiding is dit het toetsen van documenten en ontwerpen en tijdens uitvoering het toetsen van de kwaliteit en voortgang. Bij de oplevering betreft het toetsen van de opleverdocumenten alsmede het volgen van eventueel restwerk. Gedurende de gehele duur van het project is hij adviseur van de bouwmanager en speelt hij een rol bij technische afwegingen.

De rol van uitvoeringsbegeleider is ons op het lijf geschreven. Door onze brede kennis en ruime ervaring in spoorse projecten in combinatie met een nuchtere en praktische instelling kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan uw project.

Risicomanagement 

Het is ongetwijfeld één van de belangrijkste pijlers in een goede projectorganisatie: het beheersen van risico’s. Het plaatsvinden van een ongewenste gebeurtenis wil je echt niet in je project ervaren. Het is dus van belang de risico’s vroegtijdig te identificeren en vervolgens te beheersen.

Piek & Kolijn project consult heeft veel expertise in het tot stand brengen én houden van goed risicomanagement. Daarmee leveren wij een goede bijdrage aan elk project.

Tendermanagement

PKPC adviseert, begeleidt en managed bij het organiseren van aanbestedingen. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.