Technisch management en advies

In samenwerking met de door de opdrachtgever geselecteerde ontwerpbureaus komen de ontwerpen tot stand. De samenwerking wordt gestuurd door een sterk technische kennis van diverse techniekvelden. Hierdoor is een goede beheersing van technische raakvlakken mogelijk.

Onder onze leiding komen tot stand:

  • Planning
  • Conditionering en onderzoeken
  • Ontwerpen in VO-, DO- en UO-fase
  • Contracten
  • Interne en externe overleggen
  • VTW-afhandeling
  • Aansturing van uitvoeringsbegeleiding
  • Oplevering en overdracht