Projectmanagement en advies

Vanuit PKPC werken onze projectmanagers aan projecten van Overheden, ProRail en private opdrachtgevers. We werken aan projecten in de volle breedte: zowel praktisch als strategisch-bestuurlijk. Van planvorming tot en met oplevering en overdracht.

Producten die we leveren zijn:

  • Programma van eisen/crs
  • Kostenramingen tbv budgetten
  • Contractueel advies
  • Voorbereiding businesscase
  • Voorbereiding aanbesteding
  • Levenscycluskosten
  • Voortgangsbewaking
  • Bugetbewaking en vtw-afhandeling
  • Oplevering en overdracht