Saneren nabo’s Oude IJsselstreek

Opdrachtgever ProRail
Expertises
Uitvoeringsbegeleiding
Geplande aanvang 01 oktober 2020
Geplande oplevering 01 april 2021

ProRail geeft prioriteit aan het saneren van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). In het kader van dit programma worden in de gemeente Oude IJsselstreek een aantal NABO’s gesaneerd. Het betreffen de Munstermanstraat, Akkermansweg en de Silvoldseweg. De laatste wordt veel gebruikt door langzaam verkeer. Om dit verkeer veilig het spoor te kunnen laten passeren wordt, in samenwerking met de gemeente,  een verbinding gerealiseerd met de Varsseveldseweg die om die reden een verbeterde beveiliging krijgt.

Piek & Kolijn project consult begeleidt de uitvoering. Het werk kent een korte doorlooptijd. Zoveel mogelijk werk wordt in de voorbereidingsfase uitgevoerd, het spoorwerk zelf vindt plaats in een aantal reguliere TVP’s, terwijl de indienststelling tijdens een langere buitendienststelling is gepland.