Gouda Zettingsvrije Plaat

Opdrachtgever ProRail
Expertises
Uitvoeringsbegeleiding
Geplande aanvang 01 mei 2019
Geplande oplevering 01 maart 2020

De rijwielstalling aan de stadzijde van station Gouda was verouderd en barstte uit zijn voegen. ProRail wenste een nieuwe stalling bouwen op het voorplein, waar bushaltes waren gesitueerd, strak tegen de sporen. Een flinke ingreep, temeer omdat de gemeente ondertussen het voorplein reconstrueerde. Ter bescherming van de stalling is een ontsporingsgeleiding voorzien, een ZettingsVrije Plaat.

Piek & Kolijn project consult heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Omdat het baanlichaam veel kabels bevatte, is de plaat voorzien van een kabelgoot. Tijdens twee weekenden met GIO’s van 50 uur is de fundering geplaatst en zijn prefab elementen op hun plaats gebracht. Tevens zijn bovenleidings- en seinportalen in de plaat geïntegreerd. Het afstorten kon op zonder buitendienststelling worden uitgevoerd. Het is een imposante constructie geworden!

Het werk is opgeleverd en afgerond  in mei 2020.