Bouwprocesleiding Barendrechttunnel

Opdrachtgever ProRail
Expertises
Bouwprocesleiding
Geplande aanvang 16 april 2022
Geplande oplevering 18 april 2022

In Barendrecht bevinden zich een vijftal tunnelbuizen. Twee daarvan zijn bestemd voor reizigers en lopen via de stationshal, twee voor goederenvervoer en één buis wordt uitsluitend door de HSL gebruikt. In de tunnelbuizen bevinden zich diverse tunneltechnische installaties (TTI) die aan vervanging toe zijn. Deze complexe werkzaamheden worden in een aantal 52 urige buitendienststellingen uitgevoerd. Het bijzondere aan dit project is de samenhang tussen de verschillende buizen. Door die technische afhankelijkheden is het noodzakelijk alle buizen buiten dienst te nemen, een situatie die, gezien de intensiteit van het baanvak, niet regelmatig voorkomt en dus een lange voorbereiding kent.

PKPC verzorgt in opdracht van ProRail de bouwprocesleiding van de buitendienststellingen in week 15, 21 en 22. Door de complexiteit van de uit te voeren projecten is de planning tijdens de voorbereiding een aantal keren gewijzigd. Onze ervaring met grote infra-onttrekkingen kwam hierbij goed van pas!